Home

Paragrafen

Wet openbaarheid van bestuur werd Wet open overheid

Op 1 mei 2022 is de nieuwe Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Met invoering van de Woo verandert een aantal zaken. De belangrijkste hieronder op een rij:

  • Er komt een onafhankelijk adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding;
  • Elk bestuursorgaan vallend onder de Woo wijst formeel een contactpersoon aan, waarbij iedereen terecht kan met vragen over de beschikbaarheid van overheidsinformatie;
  • Bestuursorganen maken hun informatiehuishouding op orde;
  • Op termijn verplicht de Woo tot het actief openbaar maken van aangewezen informatie (actieve openbaarmaking);
  • De termijn voor het afhandelen van een verzoek om informatie (passieve openbaarmaking) wordt maximaal vier weken, met een mogelijke verlenging van twee weken;
  • Mede gelet op de verkorte termijn is het zaak om snel de informatievraag in beeld te krijgen en daarvoor in contact te treden met de verzoeker;
  • Onder de Wob werden persoonlijke beleidsopvattingen al vaker openbaar gemaakt, die lijn wordt onder de Woo voortgezet;
  • Ook van informatie ouder dan vijf jaar is het uitgangspunt dat deze openbaar wordt gemaakt. 

Aantallen Wob / Woo verzoeken 2022

Het aantal ingekomen Wob verzoeken in 2022 (januari t/m april) is 8,
Het aantal ingekomen Woo verzoeken in 2022 (mei t/m december) is 12,
Totaal aantal ingediende verzoeken om informatie in 2022 is 20

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2023 09:23:51 met de export van 06/30/2023 08:26:27