Thema's

Bestuur en ondersteuning

OPGAVE RAADSPROGRAMMA

Verbinding leggen tussen inwoners en gemeente.

De gemeente is de overheidslaag die het dichtst bij de bevolking staat. De raad wil de verbinding leggen tussen inwoners en gemeente. Weten wat er speelt, vroegtijdig betrokken zijn bij relevante ontwikkelingen en beslissen met weging van belangen en waar mogelijk snel.

UITGANGSPUNTEN

  • De raad is herkenbaar en bereikbaar voor inwoners. Een aantrekkelijke manier van vergaderen hoort daarbij;
  • De raad zet in op ruimte voor co-creatie, zodat inwoners volwaardig deel kunnen nemen aan (de voorbereiding van) besluitvorming;
  • Duurzaamheid is een onderdeel van alle plan- en besluitvorming door de gemeente.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 4.264
Gerealiseerd € 5.736
Afwijking € -1.471
Deze pagina is gebouwd op 06/30/2023 09:23:51 met de export van 06/30/2023 08:26:27