Home

Paragrafen

De gemeente Deurne is onderdeel van diverse samenwerkingsverbanden in de regio. Denk aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Belastingsamenwerking Oost-Brabant en de Peelgemeenten. Aan de hand van een samenwerkingskader gaan we de samenwerking verdiepen en verbreden.

Uitgangspunten / ambities

  • Actieve inzet voor een effectieve en efficiënte regionale samenwerking.
  • Bij samenwerking met andere gemeenten kijken we ook over de provinciegrens heen.
  • Er moet voorkomen worden dat er een bestuurlijke lappendeken ontstaat. Dit doen we door betrekkingen met bestaande samenwerkingspartners te verdiepen en met hen te zoeken naar nieuwe thema’s.

Opstellen visie op samenwerking
Een Deurnese visie op samenwerking geeft het college en de gemeentelijke organisatie kaders mee voor de keuze van (toekomstige) samenwerkingspartners. Doel is het voorkomen van een bestuurlijke lappendeken. Inzet is verdieping van de samenwerking met de bestaande samenwerkingspartners. Samenwerkingsverbanden worden door de raad regelmatig uitgenodigd in de commissie Bestuur.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2023 09:23:51 met de export van 06/30/2023 08:26:27