Thema's

Goede voorzieningen

OPGAVE RAADSPROGRAMMA

  • Voorzieningen op peil, door slimme combinaties;
  • Aantrekkelijk buitengebied door goede punten te versterken;
  • Breed onderwijsspectrum continueren;
  • Beter sturen op waar de gemeente naar streeft met cultuurbeleid.

Voor levendige en leefbare wijken en dorpen is diversiteit in voorzieningen van belang. Samen leren, ontmoeten en bewegen. In dit thema gaat het over cultuur, gezondheid, sport en de infrastructuur die nodig is en blijft voor de kernen en wijken.

Prettig wonen en leven betekent, voorzien in de behoeften die daarbij horen, zoals zorg, onderwijs, cultuur, sport, winkelen en recreëren. De gemeente Deurne beschikt over winkels, een ziekenhuis, een breed onderwijsspectrum, een cultureel aanbod en voldoende mogelijkheden om (buiten) te recreëren. Het aanvullend aanbod in de regio is goed bereikbaar. Het Deurnese voorzieningenniveau is hoog(waardig). De kunst is om ook in de toekomst aan te sluiten bij de behoeften van de inwoners.
Goede voorzieningen zijn essentieel voor leefbare en levendige dorpen en wijken. De gemeente Deurne wil dat de voorzieningen in de dorpen en wijken op peil zijn. Tegelijkertijd houdt de gemeente rekening met demografische ontwikkelingen en de terugloop van ledenaantallen en vrijwilligers. Daarom worden zo veel mogelijk slimme combinaties gemaakt. Voorzieningen zijn er niet alleen voor de inwoners, maar ook voor bezoekers van de gemeente. De gemeente Deurne bevindt zich in de ruime, groene omgeving van de Peel. Een prima aanvulling op het stedelijk gebied in de regio. De gemeente werkt aan een aantrekkelijk buitengebied en biedt ruimte aan nieuwe initiatieven. Meer bezoekers aan de gemeente betekent meer werkgelegenheid en draagt bij aan leefbare en levendige dorpen en wijken.

UITGANGSPUNTEN

  • Op peil brengen en houden van voorzieningen door slimme combinaties. De fysieke basisinfrastructuur (sportaccommodaties en maatschappelijk vastgoed) versterkt de leefbaarheid van de dorpen en wijken;
  • Continueren van het brede onderwijsspectrum;
  • Werken aan een aantrekkelijk buitengebied door de sterke punten uit te bouwen en ruimte te bieden aan nieuwe initiatieven;
  • Het cultuurbeleid wordt losgekoppeld van vastgoed, om beter te sturen op wat de gemeente met het cultuurbeleid wil bereiken.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 11.212
Gerealiseerd € 11.166
Afwijking € 46
Deze pagina is gebouwd op 06/30/2023 09:23:51 met de export van 06/30/2023 08:26:27