Thema's

Burgerparticipatie

OPGAVE RAADSPROGRAMMA

Meewerken en meedoen moet lonen.

De wereld verandert. Inwoners, ondernemers en organisaties willen steeds meer zelf regelen en daar ook de verantwoordelijkheid voor nemen. Dit vraagt een andere rol en houding van de gemeente. De gemeente is een onderdeel van de samenleving en heeft veel meer dan vroeger een gelijkwaardige rol ten opzichte van inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. De wensen van inwoners en hun inbreng en betrokkenheid staan steeds meer centraal in de manier waarop de gemeente werkt.

Meewerken en meedoen moet lonen. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners moeten ruimte krijgen om hun inbreng te leveren in beleidsvorming en –uitvoering. Experimenten, zoals komen tot een burgerbegroting, gaat de gemeente Deurne aan.

UITGANGSPUNTEN

  • Inwoners worden meer uitgenodigd om het initiatief en de verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving te nemen. De gemeente Deurne maakt dit kenbaar, laat zien wat er mogelijk is, werpt geen belemmeringen op, past verwachtingenmanagement in en geeft een goed kader. De gemeente wil burgerparticipatie verbijzonderen en maatwerk leveren. Het uitstralen van vertrouwen is hierbij van belang;
  • Bij uitwerking van de burgerbegroting wordt een doelgroepbenadering meegenomen;
  • De mogelijkheid tot participatie voor inwoners binnen Deurne Doet ’t wordt uitgebreid. De gemeente maakt gerichte afspraken met de betrokken organisaties en aannemers.
Deze pagina is gebouwd op 06/30/2023 09:23:51 met de export van 06/30/2023 08:26:27