Thema's

Dienstverlening

OPGAVE RAADSPROGRAMMA

Toekomstbestendig, toegankelijk en bereikbaar.

Inwoners, ondernemers en instellingen bepalen in toenemende mate zelf hoe en wanneer zij contact willen met de gemeente. Ook verwachten zij steeds meer een andere rol en houding van de gemeente en een andere vorm van dienstverlening waarbij de klant anders dan nu centraal staat. Gemeenten sluiten aan bij de trends in de samenleving. Wettelijke kaders blijven, de rol van de overheid verandert.
De toename van het aantal technologische toepassingen maakt een andere manier van communiceren met een inwoner, een andere manier van dienstenverlenen, mogelijk: snel, eenvoudig en direct.

De gemeente wil zo efficiënt mogelijk kwalitatief hoogwaardige dienstverlening leveren op een manier waar de klant om vraagt. Uitgangspunt is digitale dienstverlening, tenzij een face-to-face dienstverlening op maat voor de inwoner of bedrijf een toegevoegde waarde heeft.

UITGANGSPUNTEN

  • De gemeentelijke organisatie moet toekomstbestendig, toegankelijk en bereikbaar zijn;
  • Bij de toenemende digitalisering is aandacht voor de gevolgen daarvan voor kwetsbare inwoners;
  • Het oppakken en ondersteunen van initiatieven vanuit de samenleving vormt een leidraad voor de verdere doorontwikkeling van de dienstverlening van de gemeente.
Deze pagina is gebouwd op 06/30/2023 09:23:51 met de export van 06/30/2023 08:26:27