Home

Jaarrekening

In de onderstaande tabel, verplicht volgens de financiële voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording, BBV), staan gepresenteerd:

  • De baten en lasten per thema
  • Het saldo van de lasten en baten
  • Mutatie reserves
  • Het uiteindelijk gerealiseerd resultaat

Ook is het saldo van de begroting vóór en na wijziging opgenomen.

Een analyse op de afwijkingen tussen begroting en rekening is opgenomen in het onderdeel 'Wat mag het kosten' in de themaverantwoording.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2023 09:23:51 met de export van 06/30/2023 08:26:27