Thema's

Goede bereikbaarheid

OPGAVE RAADSPROGRAMMA

 • Behoud intercitystation met voldoende parkeerplaatsen en stallingsplekken
 • Verbetering N270, N279 en A67
 • Veilige en snelle fietsverbindingen
 • Genoeg parkeerplaatsen en fietsenstallingen in het centrum
 • Verbetering toegankelijkheid OV, openbare ruimte en gebouwen voor mensen met een beperking.

Goede bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde om een aantrekkelijke gemeente te zijn en blijven. Dit is in het belang van bedrijven en inwoners. Zij moeten snel en comfortabel van huis naar werk of opleiding kunnen reizen. Voor de gemeente Deurne zijn goede verbindingen met omliggende gemeenten en de regio essentieel.
Onze gemeente kent een aantal belangrijke verkeersaders. Als enige landelijke Peelgemeente beschikken we over een intercitystation, waarmee we rechtstreekse verbindingen hebben met Eindhoven, Venlo en de Randstad. Behoud van het intercitystation staat dan ook voorop. Dit geldt ook voor de bereikbaarheid van Deurne via de N270, N279 en A67.
Uitdagingen op lokaal niveau zijn het bereikbaar houden van het centrum, wijken, scholen en bedrijventerreinen en het wegnemen van de barrièrewerking van het spoor.

UITGANGSPUNTEN

 • Behoud intercitystation en verdere versterking van het station tot mobiliteitsknooppunt waar voetganger, fietser, automobilist, bus- en treinreiziger samen komen. Hierbij horen voldoende parkeermogelijkheden en goede stallingsplekken voor de fiets
 • Slimme, innovatieve mobiliteitsoplossingen voor een duurzame en verkeersveilige omgeving
 • De hoofdwegenstructuur via de N270, N279 en A67 moet kwalitatief verbeterd worden. Veiligheid en doorstroming staan hierbij voorop. Zowel voor inwoners als voor het bedrijfsleven is verbetering van de verbindingen met Brainport en Greenport noodzakelijk
 • Veilige en snelle fietsverbindingen binnen de gemeente Deurne en met omliggende dorpen en steden
 • Voldoende en goed bereikbare parkeerplaatsen en fietsenstallingen voor de aantrekkelijkheid en het economisch functioneren van het centrum van Deurne
 • Toegankelijkheid openbaar vervoer (haltes), openbare ruimte en gebouwen verbeteren voor mensen met een beperking (agenda 22). Actief beleid om de gehele openbare ruimte toegankelijk en bereikbaar te houden voor iedereen en het lokale openbaar vervoer binnen de kerkdorpen in stand te houden.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 5.502
Gerealiseerd € 5.348
Afwijking € 154
Deze pagina is gebouwd op 06/30/2023 09:23:51 met de export van 06/30/2023 08:26:27